DRENTHE


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT DRENTHE


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

FLEVOLAND


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT FLEVOLAND


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

FRIESLAND


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT FRIESLAND


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

GELDERLAND


EDE


The Kokon: Dorien Knight:

Ik heb een coachingspraktijk in Ede. Ik ben mwd-er en IFS practitioner, en heb verschillende coachingsopleidingen gedaan (trauma, hsp, geestelijke cirises). En werk daarnaast ook vanuit ervaringsdeskundigheid (wmee) om naast mensen te zitten.

www.thekokon.nl


ER IS NOG MEER RUIMTE VOOR DEELNEMERS UIT GELDERLAND


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

GRONINGEN


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT GRONINGEN


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

LIMBURGVENLO:


Imme Titulaer, ZZP-er met Psychosecoach.nl

Aspirant ED in Zorg en Welzijn (HBO-AD Fontys Eindhoven), stagiaire bij Synthese Venray. Voor ervaringsdeskundige begeleiding bij psychiatrische problematiek bij zowel patiënt als naasten, om opnames te voorkomen, tijdens (crisis-)opnames, en op de weg naar maatschappelijk herstel daarna.


VENRAY:


Stichting "Ik Begin" Venray 

Vanuit “Ik begin” wordt men gestimuleerd tot het nemen van nieuwe stappen tot herstel op een laagdrempelige manier. Men kan binnen “Ik begin” groeien van beginner tot medewerker, met als uiteindelijke doel elders verder te kunnen groeien. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een team waarin we onze eigen persoonlijke ervaring hebben omgezet in het bieden van perspectief. Tevens zijn er ook mensen van ons team werkzaam binnen de hulpverlening. Op deze manier komen praktijk en theorie mooi tot zijn recht. Voor eenieder is beginnen of herstel anders.  Daarom willen wij dit ook persoonlijk benaderen om voor eenieder datgene te bieden wat hij of zij nodig heeft. Activiteit en creativiteit zijn de speerpunten van Stichting “Ik begin”. Zie:

https://www.ikbeginvenray.nl/


Herstelhuis Venray streeft ernaar een veilige plek te bieden voor mensen die hun balans willen hervinden en ondersteuning zoeken.

Ons  huis  is  beschikbaar  voor  iedereen  uit de regio Noord-Limburg die gelooft dat een verblijf kan bijdragen aan zijn of haar herstel. Je hebt geen verwijzing nodig van een  arts,  behandelaar  of  begeleider, het is aan jou om te beslissen of je wil komen.

Je kunt maximaal 14 dagen verblijven. Voor meer info en contact, zie:

https://zelfregie.nl/herstelhuis-venray/


WEERT:


Herstelhuis Weert streeft ernaar een veilige plek te bieden voor mensen die hun ba-ans willen hervinden en ondersteuning zoeken.

Ons  huis  is  beschikbaar  voor  iedereen  uit de regio Midden-Limburg die gelooft dat een verblijf kan bijdragen aan zijn of haar herstel. Je hebt geen verwijzing nodig van een  arts,  behandelaar  of  begeleider, het is aan jou om te beslissen of je wil komen.

Je kunt maximaal 14 dagen verblijven. Voor meer info en contact, zie:

https://zelfregie.nl/herstelhuis-weert/


Zelfregiecentrum Weert: 

Welkom op de website van Zelfregiecentrum Weert, hét centrum voor mensen die de regie over hun leven weer in eigen hand willen nemen! Voor meer info en contact, zie https://weert.zelfregiecentrum.nl/


Er is nog ruimte voor deelnemers uit LIMBURG


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

NOORD-BRABANTEERSEL:


Artemis begeleiding, van Anneke Sweep (In het bezit van het diploma AD Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, Fontys):

De begeleiding die Artemis Begeleiding biedt is breed en inclusief. Van woonbegeleiding, waar alle levensgebieden aandacht krijgen, tot aan (psycho)educatie en voorlichting aan professionals en andere betrokkenen zoals ambtenaren en studenten. Maar zeker ook naasten en mantelzorgers. Bij alle begeleiding staat de mens centraal in al zijn of haar facetten. Wie je ook bent. Hulp bij de administratie en financiën, eerst alleen onderdeel van de woonbegeleiding, nu ook los beschikbaar. Ook bied ik ondersteuning aan ervaringsdeskundige projecten, u kunt hier denken aan een diversiteit van activiteiten die allen te maken hebben met ervaringsdeskundigheid en het ondersteunen daarvan in alle mogelijke vormen. Niet te vergeten belangenbehartiging, het ondersteunen en opzetten van zeggenschapsvormen, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van een Centrale Cliëntenraad.

Voor meer info en contact, zie: https://www.artemis-begeleiding.nl/


EINDHOVEN:


Lumadeca ( Luciano Mafficioli del Castelletto)

E.D. Herstelondersteuner & Peersupport. PB’r & re-integratie coach, HBO-Lifecoach i.o.-Yucelmethode, spreker & trainer “ Herstellen doe je zelf” op het vlak van Verslaving/Criminaliteit/Gedragsstoornis en disfunctioneel kind. Voor contact, mail naar

lumadeca1003@gmail.com


Platform H.O.P.E.: Het team van het landelijk opererend platform H.O.P.E. bestaat uit al afgestudeerde, getrainde en/of anderzijds professioneel gevestigde Ervaringsdeskundigen. H.O.P.E. staat voor Hulp, Ondersteuning, Preventie en Educatie en vormt een coalitie om seksuele uitbuiting van minderjarigen en jongvolwassenen in Nederland te bestrijden. Scholen, gemeentes, NGO’s e.d. kunnen ons op projectbasis op uiteenlopende manieren inschakelen (zowel adviserend, als uitvoerend). Op verschillende wijzen kan Platform H.O.P.E. een waardevolle bijdrage leveren binnen de Nederlandse samenleving. Mogelijk via uw zorginstelling, school, eenheid, stichting of organisatie? Schroom niet en laat het ons weten! Via platformhope@outlook.com beantwoorden wij graag uw vragen.


HELMOND:


Nei Skoen in Helmond, Mierlo-Hout

Nei Skoen is Helmonds voor nieuwe schoenen en staat voor het creëren van kansen en mogelijkheden voor mensen met psychische en sociale kwetsbaarheden, uiteenlopende beperkingen of complexe problemen. Het is een Helmonds initiatief dat gericht is op het versterken van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid. Voor info en contact, zie

https://neiskoen.nl/

Er is hier nog ruimte!

Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

NOORD-HOLLAND


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT NOORD-HOLLAND


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

OVERIJSSEL


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT OVERIJSSEL


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

UTRECHT


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT UTRECHT


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

ZEELAND


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT ZEELAND


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl

ZUID-HOLLAND


ER ZIJN NOG GEEN DEELNEMERS UIT ZUID-HOLLAND


Bent u ED, of kent u mensen of organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid uit deze provincie, mail naar

aanmelden@fed-ed.nl